ช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ผู้นำของหลายประเทศ มีบุคลิกเฉพาะตัวมากๆ เรามักพบเห็นวิธีการจัดปัญหาแบบแปลกๆ โดยผู้เขียนจับประเด็นได้ดังนี้

1. ถ้ามีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้…ให้สร้างปัญหาใหม่
แต่ต้องเป็นปัญหาที่เราได้เปรียบ และคุมเกมได้ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในปัญหาเก่า และมีอำนาจต่อรองในแก้ปัญหาเก่า


2. เมื่อปัญหา(ที่ตั้งใจสร้าง)ใหม่ เก่า ไม่สด ไม่เร้าใจแล้ว ให้สร้างเรื่องใหม่อีก อย่าลืมเงื่อนไขข้อแรก (ได้เปรียบและคุมเกมได้)
(ซ้ำ)

067. แก้ปัญหาโดยสร้างปัญหา

ใส่ความเห็น