055 : Libra เป็น Stable Coin?

055 : Libra เป็น Stable Coin?

หลายคนพูดว่า Libra เป็น Stable Coin (ท่อนนี้ถูกต้องนะในหลักการ) แต่พอมีการขยายความว่ามันเป็นเหรียญที่มูลค่าคงที่ ! ท่อนนี้แหละที่ยังเข้าใจผิดกัน ผิดยังไงมาว่ากัน (อ่านต่อ)