028 : ประเด็น Bitcoin Gold

028 : ประเด็น Bitcoin Gold

โดย Shaen.net (สถานการณ์ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560) - ราคา BTC ขึ้นมาทะลุ 6,000 แต่เหรียญอื่นๆกลับถูกเทขาย มาเข้าBTC แทน เพราะเก็งการ Fork (1 หรือ 2ครั้ง) ที่เชื่อกันว่าจะมีผลในวันที่ ...