003 : ความสัมพันธ์ของปัญหาและเวลา

003 : ความสัมพันธ์ของปัญหาและเวลา


วันแรกของปี ก็ได้บทเรียนเลยยางแตกวันสิ้นปี ลากยาวมาวันแรก
หาอู่ หาร้าน หลายที่มาก แต่ ปิดบ้าง ขาดอุปกรณ์บ้าง
พาลทำให้บรรยากาศมาคุตามไปด้วย (อ่านต่อ)