047 : VAR กับตลาดหุ้น

047 : VAR กับตลาดหุ้น

ปัญหานึงที่มีมานานในวงการกีฬาคือเรื่องการตัดสิน โดยเฉพาะด้วยสายตา และความทรงจำ จากกรรมการและผู้ช่วยในมุมของตัวเอง(เท่านั้น) ซึ่งที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า มีข้อผิดพลาดมากมายขนาดไหน (อ่านต่อ)