006 : วิธีสำรวจกิจการ (Scuttlebutt)

006 : วิธีสำรวจกิจการ (Scuttlebutt)

เรื่องมีอยู่ว่า อ่านเจอในกระทู้ Thaivi พูดถึง ร้านมือถือที่ดูเหมือนไม่ค่อยมีลูกค้า
เมื่อเทียบกับ Operator (อ่านต่อ)