what does antivert do for vertigo dosis ivermectina para sarna en perros sadi ivermectina ivermectina costo farmacia guadalajara ivermectina reações buy oral ivermectin uk

027 : มองกรรไกร (รถเช่าเท่าที่รู้)

027 : มองกรรไกร (รถเช่าเท่าที่รู้)

พอดีมีเพื่อนนักลงทุนเขียนมาถามเรื่องหุ้นรถเช่า เพราะเห็นว่าผมตามๆอยู่
ตอนนั้นดึกละ และพึ่งพาลูกเข้านอนเสร็จ เลยคิดว่า ถ้าเขียนอาจตอนนั้น น่าจะใช้เวลานาน
เลยตัดสินใจตอบแบบอัดเสียงละกัน (อ่านต่อ)