001 : บทเรียนในการซื้อหุ้นนอก

001 : บทเรียนในการซื้อหุ้นนอก

เป็นครั้งแรกที่โชว์ Oder และ Port ให้คนอื่นดู เพื่อเป็นบทเรียนของตัวเองและคนอื่นๆ ว่า อย่าได้ฉลาดน้อยอย่างข้าพเจ้า ^^! เรื่องมันเริ่มจาก เพิ่มจะลอง key หุ้นนอกครั้งแรก ก็เลยถามน้องคนที่เคยซื้อมาก่อน ว่ามีขั้นต่ำเท่าไหร่ น้องเค้าก็บอกว่า 2,500 นี่แหละ ผมคำนวณแล้ว ลองแหย่ไม้แรกเล็กๆดูก่อน หลักหมื่นบาท ตามภาพ แต่สิ่งที่ปรากฏใน Port หลังผ่านไป ...