016 : บทเรียน KOOL

016 : บทเรียน KOOL


ตอนงาน MAI Forums ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปยืนคุยอยู่หลายบริษัท
หนึ่งในบริษัทที่ยืนคุยนานที่สุดก็คือ KOOL ตามหัวข้อในวันนี้นี้แหละ (อ่านต่อ)