001 : บทเรียนในการซื้อหุ้นนอก

001 : บทเรียนในการซื้อหุ้นนอก

เป็นครั้งแรกที่โชว์ Oder และ Port ให้คนอื่นดู เพื่อเป็นบทเรียนของตัวเองและคนอื่นๆ
ว่า อย่าได้ฉลาดน้อยอย่างข้าพเจ้า ^^! (อ่านต่อ)