029 : Kucoin vs Binance

029 : Kucoin vs Binance

การลงทุนหุ้นของบริษัทในตลาดทรัพย์ สิ่งที่บริษัทต้องแสดงก็คือ "งบการเงิน" ทุกไตรมาส ซึ่งก็สิ่งที่นักลงทุนตรวจสอบได้ ถ้ามีกำไร ก็จะปันผลปีไม่เกิน 4 ครั้ง แล้วแต่นโยบาย แต่ ICO แทบจะทั้งหมด ไม่มีการเปิดเผยและพูดถึงในเรื่องพวกนี้ แต่มี Project นึงเสนอ Idea ว่าเค้าจะปันผล และปันผลทุกวันจาก ผลประกอบการณ์จริงๆ (ไม่ใช่เงินต่อเงินแบบ MLM) คุณจะสนใจมั้ย Kucoin ...