1. ถ้ามีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้…ให้สร้างปัญหาใหม่ (ที่คุมเกมได้ และได้เปรียบ) เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในปัญหาเก่า และมีอำนาจต่อรองในแก้ปัญหาเก่า


2. เมื่อปัญหา(ที่ตั้งใจสร้าง)ใหม่ เก่า ไม่สด ไม่เร้าใจแล้ว ให้สร้างเรื่องใหม่อีก อย่าลืมเงื่อนไขข้อแรก (ได้เปรียบและคุมเกมได้)
(ซ้ำ)

067. วิถีของผู้นำ…

ใส่ความเห็น