ivexterm precio 4 tabletas ivermectina serve para dengue ivermec 12 odiver ivermectin ivexterm ivermectina tabletas 6 mg para que sirve antivert over the counter cvs

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ผู้นำของหลายประเทศ มีบุคลิกเฉพาะตัวมากๆ เรามักพบเห็นวิธีการจัดปัญหาแบบแปลกๆ โดยผู้เขียนจับประเด็นได้ดังนี้

1. ถ้ามีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้…ให้สร้างปัญหาใหม่
แต่ต้องเป็นปัญหาที่เราได้เปรียบ และคุมเกมได้ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในปัญหาเก่า และมีอำนาจต่อรองในแก้ปัญหาเก่า


2. เมื่อปัญหา(ที่ตั้งใจสร้าง)ใหม่ เก่า ไม่สด ไม่เร้าใจแล้ว ให้สร้างเรื่องใหม่อีก อย่าลืมเงื่อนไขข้อแรก (ได้เปรียบและคุมเกมได้)
(ซ้ำ)

067. แก้ปัญหาโดยสร้างปัญหา

ใส่ความเห็น