036 : แผนที่การใช้ชีวิตในบ้าน

036 : แผนที่การใช้ชีวิตในบ้าน

มันเริ่มจากคำถามที่ว่า ทำไมคนอเมริกันถึงมีบ้านใหญ่นักนะ? จนมีผู้ทำการทดลอง โดยวัดสถิติจากครอบครัวชนชั้นกลางจำนวน 32 ครอบครัวใน Los Angeles โดยดูความถี่ในการใช้ชีวิตในบ้าน เลยได้ภาพนี้มา โดยทำการวัดจากบริเวณที่สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่และลูกๆใช้ชีวิตที่ชั้นล่างของบ้าน ทุกๆ 10 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยวัดจากตอนบ่ายและตอนเย็น เพราะเป็นตอนที่สมาชิกกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าละ หรือพูดได้ว่าเป็นแผนที่การใช้เวลาของการเดินภายในบ้านจนทำให้หลายคนตระหนักว่า มีหลายส่วนในบ้านที่เราแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย ...